Posted on

Зураачид

Woman paint wall at home.

“Амьдрал хүнд бийр, будаг 2 өгсөн.          Юу зурах нь таны л хүсэл.”

Leave a Reply